De Goede Herder kerk

Sint-Oedenrode


Pieter Dijkema Stichting

   versie
   04-08-2020
 

Oorkonde
Eerste steen
Kroniek


Kerkenbouwactie "Twee huizen voor één Heer", Sint-Oedenrode 1962.


lnk.gif (1041 bytes)Oorkonde

Op hervormingsdag, den één-en-dertigsten
oktober van het jaar 1962,
werd door de hervormde gemeente te
Sint-Oedenrode, Son en Breugel,
in het kader van de actie
"Twee huizen voor één Heer",
door middel van deze oorkonde
symbolisch de eerste steen aangeboden aan
de rooms-katholieken van Sint-Oedenrode
voor de katholieke kerk van "De Goede Herder".
De hervormden van de gemeente
te Sint-Oedenrode, Son en Breugel,
beloven hierbij in hun gebeden
te denken aan hun rooms-katholieke
broeders en zusters van de kerk van "De Goede Herder",
en beloven tevens de naastenliefde
te stellen boven theologische geschillen.

De kerkeraad
van de hervormde gemeente
te Sint-Oedenrode, Son en Breugel.

Oorkonde kerk De Goede Herder, Sint-Oedenrode

lnk.gif (1041 bytes)


lnk.gif (1041 bytes)Eerste steen

De hervormden
van Rooi (Sint-Oedenrode)
Son en Breugel
gaven mij
en op
29 september 1965
ben ik gelegd.

Eerste steen kerk De Goede Herder, Sint-Oedenrode

lnk.gif (1041 bytes)


lnk.gif (1041 bytes)Kroniek

9 januari 1962
A. Klessens benoemd tot bouwpastoor in Eerschot (Sint-Oedenrode) door Mgr. W. Bekkers bisschop van 's-Hertogenbosch.

8 april 1962
Kanonieke oprichting van de parochie van De Goede Herder.

9 mei 1962
Opdracht aan architect N. de Jong tot het maken van een schetsontwerp voor de bouw van kerk en pastorie.

11 oktober 1962
Start van de gezamenlijke kerkenbouwacite van dominee de Pater, Ned. Hervormd predikant te Sint-Oedenrode, Son en Breugel en pastoor Klessens: "Twee huizen voor één Heer". Tevens het begin van het tweede Vaticaans Concilie te Rome.

13 januari 1963
Plechtige installatie van pastoor en kerkbestuur in de noodkerk door Mgr. W. Bekkers.

26 september 1963
Architect De Jong geeft opdracht terug in verband met meningsverschil tussen bisdom en architect.

9 oktober 1963
Opdracht aan Dr. Ir. P. Dijkema te Nijmegen voor ontwerp van kerk en pastorie.

5 februari 1965
Bisschop Bekkers beslist na veel besprekingen dat de parochiekerk De Goede Herder in Eerschot (Sint-Oedenrode) de laatste is in de rij der grote kerken.

25 september 1965
Plechtige eerste steenlegging door Ds. J. de Pater, geschonken door de Hervormde kerk van Sint-Oedenrode en Son en Breugel.

9 mei 1966
Mgr. W. Bekkers, bisschop van 's-Hertogenbosch overlijdt.

18 mei 1966
Parochiekerk De Goede Herder wordt in gebruik genomen in tegenwoordigheid van Mgr. Rooijakkers.

29 maart 1969
Consecratie van de kerk door Mgr. J. Bluijssen, bisschop van 's-Hertogenbosch en in gebruikname van het orgel.

lnk.gif (1041 bytes)


Kruis tijdens bouw kerk De Goede Herder, Sint-Oedenrode


 

top pagina


2020 De Goede Herder kerk, contact/info
Mgr. Bekkersplein 3, 5491 EB  Sint-Oedenrode (kaart/route)
wijzigingsdatum: 04-08-2020 Disclaimer