Kruisbeeld
De Goede Herder kerk

Sint-Oedenrode


Pieter Dijkema Stichting

   versie
   04-08-2020 

Ontwerpschets gevelkruis op zuidoostgevel kerk De Goede Herder, Sint-Oedenrode


lnk.gif (1041 bytes)Het kruis, symbool van leven sterker dan de dood
De Goede Herder kerk, Sint-Oedenrode

Het kruisbeeld op de zuidoost gevel van de kerk De Goede Herder is ontworpen door Dr. Pieter Dijkema, de architect van de kerk, en heeft exact dezelfde maatverhouding als het kerkgebouw en het interieur. Deze maatverhouding is gebaseerd op het maatstelsel zoals Dom. Hans van der Laan dat heeft ontwikkeld en ook bekend is als ‘De Bossche School’.
Het zijn deze uitgebalanceerde en consequent doorgevoerde verhoudingen die deze ogenschijnlijk zo verschillende objecten onmiskenbaar hun eigen (herkenbare) uitstraling geven en waarin ook de onderlinge relatie in vorm en samenhang duidelijk blijkt.

Kruis op zuidoostgevel kerk De Goede Herder, Sint-Oedenrode.

Mensen die de kruisbeelden van De Goede Herder kerk bekijken zeggen soms:
"Het hangt op zijn kop". Maar toch is dat niet zo.

De verticale balk in rode kleur, bestaande uit vier buizen, staat symbool voor het leven, de liefde en het Goddelijke. De kleinere horizontale donkere balk, bestaande uit twee buizen, symboliseert het lijden, het geweld en de dood.
Door deze balk aan de onderkant en niet aan de bovenkant van de grotere verticale balk aan te brengen, wordt duidelijk gemaakt dat het leven, de liefde, het Goddelijke niet te dwarsbomen valt.

De verticale balk overstijgt de horizontale en verwijst naar het Goddelijke. De twee horizontale buizen vallen tussen de vier verticale buizen in. Ze raken elkaar niet. Het geweld en de dood raken het leven en de liefde niet; haat en geweld hebben uiteindelijk geen vat op de liefde en het leven.

Sinds de gewelddadige dood van Jezus aan het kruis èn zijn verrijzenis, geloven wij dat het leven en de liefde sterker zijn dan de dood. Dat al het lijden en sterven een begin is van nieuw leven. Zo is dit gevelkruis een teken van dood dat ons tegelijkertijd verwijst naar verrijzenis, naar nieuw leven.

Als we dit echt geloven en ernaar leven is het misschien mogelijk dat het kruis dat eenieder van ons draagt op zijn kop komt te hangen, zodat de wereld er totaal anders gaat uitzien. De oude wereld omgekeerd, waar mensen solidair zijn in lijden en moedig voor het leven en de liefde opkomen.


Kruisbeeld in dagkapel kerk De Goede Herder, Sint-Oedenrode

Gij, die niet de dood wilt maar het leven,
Gij, God van levenden en niet van doden,
maak ons tot mensen die niet berustend toezien
hoe het leven van anderen of van onszelf meer dood
dan levend is.

Maak ons tot mensen die zo opkomen voor elkaar
en zo zorg hebben om elkaar dat er tussen ons mensen
leven is en zin om te leven.

Dat wij mensen zijn die de dood helpen voorkomen
waar ze voorkomen kan worden.
Dat wij fantasierijk en in verantwoordelijkheid
voor elkaar leven, zodat mensen leven vinden en
geen dood.
Zo bidden wij door Jezus Christus,
de Gekruisigde en de Levende.

lnk.gif (1041 bytes)


 

top pagina


2020 De Goede Herder kerk, contact/info
Mgr. Bekkersplein 3, 5491 EB  Sint-Oedenrode (kaart/route)
wijzigingsdatum: 04-08-2020 Disclaimer