De Goede Herder kerk

Sint-Oedenrode


Pieter Dijkema Stichting

   versie
   04-08-2020
Kerk "De Goede Herder"
Ook als je heel ver terug gaat in de geschiedenis vind je steeds dat er een plaats is, een heilige plek voor de godheid, een tempel, een heilig huis, een kerk. Die sacrale ruimte is altijd kenbaar, door bijzondere ligging, door afbakening, door centrumpositie; men kiest de beste plaats, een pleisterplaats waar het goed samenkomen is. En de kerk wordt gebouwd; een huis voor de Heer, voor God - Aula Dei - en ook een huis voor allen die de Heer zoeken, willen ontmoeten - God met ons.

Daarbinnen voltrekken zich de gewijde handelingen die uitdrukking zijn van Godsgeloof en vertrouwen. Daarbinnen, want buiten, in de bonte, razend drukke wereld - zij lijkt te bestaan uit economie en technologie - is het heel moeilijk God tegen te komen... steeds je bewust te zijn dat je hem ontmoet in iedere medemens. Daarbinnen kom je in Zijn sfeer, daarbinnen hoor je Zijn Woord, daarbinnen staat Zijn tafel.

De Goede Herder kerk is een gebouw van onze tijd.
Eenmaal binnen word je stil,
je voelt je geborgen,
opgenomen in de sfeer van het Andere;
een indrukwekkende straling van Gods geheim,
dat zich vanuit de absis,
- het binnen -
naar het midden van deze geheimvolle ruimte
ontvouwt.

Interieur RK Kerk De Goede Herder (1966)

1963 Opdracht aan Dr.Ir. Pieter Dijkema, architect te Nijmegen.
1966 Kerk in gebruik genomen.
1969 Kerkwijding door Mgr. Jan Bluijssen.


In de absis - de ruimte achter het altaar, trappen leiden er naartoe -
een wonderlijke schildering.
Nachtblauwe wanden, van boven gaan smalle banden van grijs naar beneden, als lichtbanen, als een afbeelding van de Adventszang,
"Rorate coeli, dauwt Hemelen de Rechtvaardige..."

In het hoge midden een kruis en het gelaat van de Heer.

Majestas Domini, wandschildering in absis RK Kerk De Goede HerderDe beeltenis van Hem,
die mens is geworden,
gestorven aan het kruis en is verrezen,
naar wie wij mediterend opzien.
Het Heilig Aanschijn.


De schilder is Jan van Eijk, 1966.


Op de vloer in de absis zie je een grote, ronde steen.
Gebeeldhouwd in reliëf de Goede Herder.
Het verdwaalde maar teruggevonden schaap,
beeld van alle mensen, draagt hij op zijn schouder,
houdt Hij in zijn handen; het is gelukkig weer terecht.
Zijn beesten grazen aan zijn voet, veilig en onbekommerd
want zij kennen hun Herder.

In dit huis van de Herder zijn wij samen in vrede.

Vanuit dit huis gaan wij naar buiten, de wijde wereld in;
onbevreesd, want wat kan ons deren als Hij onze Herder is.

Gedenksteen in absis RK kerk De Goede Herder

De beeldhouwer is Niel Steenbergen, 1993.


Op de wanden links en rechts van de absis kruiswegstaties.
Veertien steendrukken - litho's - tonen, ingehouden,
de lijdensweg, de passie van Jezus onze Heer.
Zijn lijdensweg blijkt een levensweg te zijn.

Kijk en overweeg.

Kruisweg (Harrie Sterk) RK kerk De Goede Herder

Wij aanbidden U, Christus
en wij willen U prijzen,
want Gij hebt door Uw kruis
onze wereld Verlost.Harrie Sterk maakte de litho's, 1964.


Maria, Moeder,
met voor de laatste keer op schoot haar Zoon,
gedragen toen naar leven.
Nu is hij dood!

Haar schoot...
een bekken vol verdriet.

Haar handen...
groot genoeg om dood Hem te ontvangen
en aan het graf te geven.

Haar gelaat...
ontdaan,
verdriet hoe ingetogen,
vragend maar
aanvaardend toch
want vol vertrouwen
op God met ons
in leven en in dood.

Pi�ta (Zr. Christophora Janssen) RK kerk De Goede Herder

Het beeld is gemaakt door
Zr. Christophora Janssen OSB, 1995.


Achtergrondinformatie over het kerkgebouw.


 

top pagina


2020 De Goede Herder kerk, contact/info
Mgr. Bekkersplein 3, 5491 EB  Sint-Oedenrode (kaart/route)
wijzigingsdatum: 04-08-2020 Disclaimer